فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌های مجموعه آبفای استان تهران

عنوانشمارهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
ت1400/11 ۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
9999/22109 ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۷ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
ت ج2/الف/1400 ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
23/ت65/الف/1400 ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
1400/19 ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
1400-ج ت 6 ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
1400/18 ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
9973/22109 ۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۰ مناقصه
تجدید -19- ج ت 39 - 1400 ۲۸ تیر ۱۴۰۰ مناقصه
1400 - ج ت 40 - 18 ۲۸ تیر ۱۴۰۰ مناقصه

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.