تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در شهریار -صباشهر-وحیدیه-فردوسیه اندیشه-شاهد شهر و روستاهای تابعه شهریار

مناقصه

99/ 6ج ت

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.